Het team van de voorschool 


Op de voorschool werken drie pedagogisch medewerksters.

Antje Westra

Gerda ten Hoeve

Regina Dijkstra