Het team van de voorschool 


Op de voorschool werken drie pedagogisch medewerksters.

  • Antje Westra
  • Gerda ten Hoeve
  • Regina Dijkstra