Het team van voorschool het Noorderlicht

Op de voorschool werken drie pedagogisch medewerksters.

Antje Westra

Gerda ten Hoeve

Femke Nauta