KiVa


Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een fijne en veilige schoolomgeving. Het Noorderlicht heeft heldere gedragsregels en een antipestprotocol. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe wij graag met elkaar omgaan op school, in de groep en op het plein. De regels geven ook bescherming. 

Antipestprogramma

Elke week besteden we aandacht aan KiVa. KiVa is een antipestprogramma. Maandelijks wordt er een thema rondom onze spelregels besproken in de groep. Daarnaast vindt er groepsoverleg plaats. Tijdens het groepsoverleg wordt er teruggekeken naar de afgelopen week: wat gaf plezier en wat kan beter? Daarna wordt er vooruitgekeken naar de komende week: wat staat er op het programma, hoe willen we dat samen aanpakken en waar moeten we rekening mee houden?

Protocol

Het antipestprogramma van KiVa is opgenomen in het schoolveiligheidsplan. Er is geen protocol naast. Zodra het schoolveiligheidsplan is geactualiseerd, wordt dit op de website geplaatst onder het kopje "Downloads".