Praktische info


Hiernaast vindt u diverse praktische informatie, die van toepassing is op ons ikc, zoals informatie over o.a. de schoolgids, hoe uw kind ziek te melden en wat stichting Leergeld is en wat deze stichting voor u kan betekenen.