Odyssee en het Noorderlicht


Ikc het Noorderlicht is één van de dertien scholen van Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee. Stichting Odyssee biedt passend openbaar onderwijs aan ongeveer 2150 leerlingen van 4 tot 18 jaar. Het onderwijs wordt gegeven door een enthousiast team van 315 medewerkers - variërend van assistenten en (vak)leerkrachten tot conciërges en experts. 

Open voor iedereen

Wij staan open voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Juist verschillen geven kleur aan het onderwijs! Ook luisteren we goed wat de samenleving van ons vraagt en formuleren we passende antwoorden op deze vragen.

Oog voor verschillen

Elke leerling is anders. Met onderwijskundig, pedagogisch en didactisch maatwerk spelen we zo goed mogelijk in op deze verschillen. Onze leerkrachten verstaan hun vak en halen het optimale uit elke leerling. Dat doen ze in samenspraak met de ouders en andere betrokkenen bij de school. Overigens zijn ook alle medewerkers uniek en daar hebben we oog voor.

Als Odyssee maken we het onderwijs passend voor ieder kind. Kinderen krijgen de regie op het eigen leren, met de focus op plezier, avontuur en talent! Odysseescholen zijn integraal verantwoordelijk. Dat betekent dat op alle domeinen schoolteams verantwoordelijkheid en invloed hebben op school. Vanuit het Servicebureau worden de scholen hierbij ondersteund.  

Kleurrijk en positief

Wij bieden scholen de ruimte om vanuit hun eigen kracht kleur te geven aan het onderwijs. Elke school heeft zijn eigen positieve uitstraling en profiel, passend bij de doelgroep, de wijk en het team. In het strategisch beleidsplan 2019-2023 is meer te lezen over onze gezamenlijke visie en uitgangspunten. Dit plan is de basis, waarop scholen hun eigen schoolplan vormgeven.
In 2021 wordt de bestuurlijke fusie tussen Odyssee en Gearhing verder vormgegeven.