Privacy.


Na de invoering van de Algemene Verordering Gegevensbescherming moeten wij u toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal (foto's en filmpjes) waar uw kind op staat. Dat hebben wij gedaan door u het formulier met de privacy-keuzes te laten invullen. Mocht u hierin later een wijziging willen aanbrengen, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.
Heeft u foto's en filmpjes van kinderen van school, waarop niet alleen uw eigen kinderen staan, en wilt u deze via social media verspreiden? Doe dit altijd in overleg én met toestemming van school.
Er is een reglement Social Media.