Bijzonder op het Noorderlicht


 • we zijn een openbaar kindcentrum (identiteit);
 • we zijn een integraal kindcentrum (voorschool/basisschool/kinderopvang);
 • vanaf januari 2020 een nieuwe groep  voor instromende kleuters (groep 1c);
 • vakdocent gym (groepen 2 t/m 8);
 • vakdocent muziek (groepen 4 en 4/5);
 • vakdocent humanistische vorming (groep 8);
 • plusklas (bovenbouw);
 • ruim en aantrekkelijk gebouw;
 • actieve oudervereniging;
 • coöperatief leren (samenwerken);
 • antipestprogramma KiVa

Deze vijf kernwaarden vormen de basis voor het onderwijs op het Noorderlicht:

 • respect
 • vertrouwen
 • samenwerken
 • plezier en vreugde
 • ontwikkeling en groei