Ikc het Noorderlicht

Adres:

Ikc het Noorderlicht
F. Domela Nieuwenhuisstraat 81
8862 WC  Harlingen
0517-43 13 93
E-mail: info@obshetnoorderlicht.nl

Directeur: 

Gauke Zijlstra
info@obshetnoorderlicht.nl

Administratie:

Sandra Smeding
administratie@obshetnoorderlicht.nl

Intern begeleiders:

Mariska Bruin
(tevens intern contactpersoon klachtenregeling)
mariskabruin@obshetnoorderlicht.nl

Leerkrachten:

Wilma Zondervan
wilmazondervan@obshetnoorderlicht.nl

Isolde Hunink
isoldehunink@obshetnoorderlicht.nl

Gerrie Alta-Franckena
gerriealta@obshetnoorderlicht.nl

Aniek Kuperus
a.kuperus@obshetnoorderlicht.nl

Linde Bilijam
lindebilijam@obshetnoorderlicht.nl

Ingrid Norg-Toornstra
ingridnorg@obshetnoorderlicht.nl

Foke Buis-Tulner
fokebuis@obshetnoorderlicht.nl

Janny Stuiver
jannystuiver@obshetnoorderlicht.nl

Karin Pollema
karinpollema@obshetnoorderlicht.nl

Mariette de Puijsselaar
mariettedep@obshetnoorderlicht.nl

Imke van der Leest
imkevanderleest@obshetnoorderlicht.nl

Lyouck Rienstra
lyouckrienstra@obshetnoorderlicht.nl

Nancy Boomstra
nancyboomstra@obshetnoorderlicht.nl

Jitty van Foeken
jittyvanfoeken@obshetnoorderlicht.nl

Daniël van der Weijde
danielvanderweijde@obshetnoorderlicht.nl