Oudervereniging Groen Licht


Op school hebben we een actieve oudervereniging, genaamd Groen Licht. De OV telt acht leden, allen ouders van leerlingen op school. Zij organiseren, samen met de leerkrachten, de festiviteiten en activiteiten op school. Deze activiteiten zijn alleen mogelijk met uw steun. Daarom vragen we van de ouders een vrijwillige bijdrage van €20,00 per kind per jaar. De OV incasseert de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarvergadering in oktober. De ouderbijdrage wordt gebruikt om de activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en de laatste schooldag, mee te bekostigen. De inkomsten zijn niet toereikend, maar de oudervereniging probeert toch de bijdrage zo laag mogelijk te houden. Hoewel we graag zien dat u de bijdrage voldoet, blijft het een vrijwillige ouderbijdrage.

De OV heeft twee werkgroepen: de versiercommissie en de luizenmoeders. Deze werkgroepen worden gecoördineerd vanuit de oudervereniging.
De versiercommissie zorgt steeds voor een mooi versierde school, passend bij de festiviteit van dat moment (bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerst) of bij het seizoen (herfst, winter, lente, zomer).
De luizencontrole vindt steeds plaats vóór en na elke vakantie. Coördinator is Annette Timmerman. 
De oudervereniging vergadert gemiddeld één keer per maand. Heb je belangstelling om lid te worden of wil je een keer een vergadering bijwonen? Dat kan. Je kunt een e-mail sturen naar secr.ov@obshetnoorderlicht.nl.

Leden van de OV

Zitting in de oudervereniging hebben Angela Amels, Judith van Velzen (zij doen het voorzitterschap samen), John Kuiken (secretaris), Nienke Bijl (penningmeester), Manda Scheffer (coördinatoren versiercommissie), Roxanne Grannetia, Janneke Wijnjeterp, Dennis Henskes, Samantha Lunenborg en Kim Vlottes. 
Geen lid, maar aanwezig namens het team/directie en wel aanwezig bij de vergaderingen: Karin Pollema, leerkracht, Sandra Smeding, administratie en Meindert Tjerkstra, directeur.