Oudervereniging Groen Licht


Op school hebben we een actieve oudervereniging, genaamd Groen Licht. De OV telt momenteel tien leden, allen ouders van leerlingen op school. Zij organiseren, samen met de leerkrachten, de festiviteiten en activiteiten op school. Deze activiteiten zijn alleen mogelijk met uw steun. Daarom vragen we van de ouders een vrijwillige bijdrage van €18,50 per kind per jaar. De OV incasseert de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarvergadering in oktober. De ouderbijdrage wordt gebruikt om de activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en de laatste schooldag, mee te bekostigen. De inkomsten zijn niet toereikend, maar de oudervereniging probeert toch de bijdrage zo laag mogelijk te houden. Hoewel we graag zien dat u de bijdrage voldoet, blijft het een vrijwillige ouderbijdrage.

De OV heeft drie werkgroepen: de versiercommissie, de luizenmoeders en het oud papier. Deze werkgroepen worden gecoördineerd vanuit de oudervereniging.
De versiercommissie zorgt steeds voor een mooi versierde school, passend bij de festiviteit van dat moment (bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerst) of bij het seizoen (herfst, winter, lente, zomer).
De luizencontrole vindt steeds plaats vóór en na elke vakantie. Coordinator is Annette Timmerman. 
Het oud papier wordt één keer per maand opgehaald op een zaterdagmorgen door een groep vrijwilligers. De coördinatoren zijn Jan Tsjerk Loonstra en Hellen Hamstra, zij zitten niet in de OV.
De oudervereniging vergadert gemiddeld één keer per maand. Heb je belangstelling om lid te worden of wil je een keer een vergadering bijwonen? Dat kan. Je kunt een e-mail sturen naar secr.ov@obshetnoorderlicht.nl.

Leden van de OV

Zitting in de oudervereniging hebben Marieke Sibma, penningmeester en interim voorzitter; John Kuiken, secretaris; Annette Timmerman, coordinator luizenmoeders; Cindy Jilderts; Saskia Hoogerhuis; Tessa Munnikes; Angela Amels; Nienke Bijl; Mirjam Dijkstra en Judith van Velzen.
Geen lid, maar aanwezig namens het team/directie: Karin Pollema, leerkracht; Sandra Smeding, administratie; Gauke Zijlstra, directeur.