Medezeggenschapsraad


Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van het Noorderlicht is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, de ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. 

Ouders, die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter. Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de medezeggenschapsraad. 

Oudergeleding en leden van het team:

Nienke Castelein (voorzitter)  mr@obshetnoorderlicht.nl
Sandra Sopacua-Kikstra
Laura Colman

Foke Buis 

Janny Stuiver 
Sandra Smeding