Medezeggenschapsraad


Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en medewerkers hun mening geven over het schoolbeleid. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van het Noorderlicht is geen lid, maar is vaak wel aanwezig bij de vergaderingen.
De MR denkt mee en praat mee over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, de ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggensschapsraad, voordat er een besluit wordt genomen. Hiermee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. De vergaderingen zijn openbaar. 

Ouders, die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter. Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de medezeggenschapsraad. 

Oudergeleding:

Vacant

Leden team:

Foke Buis 
Janny Stuiver 
Sandra Smeding