Medezeggenschapsraad


Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van het Noorderlicht is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, de ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. 

Ouders, die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter. Een ouder of een teamlid van ikc het Noorderlicht is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle Odysseescholen. Voor het Noorderlicht is dat ib'er Mariska Bruin. Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de medezeggenschapsraad. 

Oudergeleding en leden van het team:

Nienke Castelein (voorzitter)  mr@obshetnoorderlicht.nl
Sandra Sopacua-Kikstrasandrakikstra@hotmail.com
Foke Buis fokebuis@obshetnoorderlicht.nl

Janny Stuiver jannystuiver@obshetnoorderlicht.nl