Groepen


Op het Noorderlicht werken we met tien groepen. De groepen hebben een gemiddelde grootte van 22 leerlingen. Door de instroom van nieuwe leerlingen groeien de kleutergroepen gedurende het schooljaar. Groep 4 met dertig leerlingen en groep 8 met 27 leerlingen hebben meer leerlingen dan gemiddeld. 

groep 1/2a     juf Linde, juf Isolde, juf Hilde (vervangster van juf Isolde) 
groep 1/2b     juf Foke, juf Gerrie
groep 1/2c     juf Inge, juf Ingrid, juf Gerrie (vervangster van juf Ingrid tijdens haar reïntegratie) 
groep 3          juf Janny
groep 4          juf Karin
groep 5          juf Lyouck, meester Daniël
groep 5/6a    meester Rainier
groep 6          juf Imke, juf Carina
groep 7          juf Nancy, meester Daniël
groep 8          juf Jitty, meester Daniël