Basisschool het Noorderlicht


Voor het eerst naar school; dat is spannend voor kind én ouders! Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich snel thuis voelt op het Noorderlicht. De juiste aandacht en zorg begint direct bij de aanmelding. Heeft u interesse in onze school? We nodigen u dan uit voor een kennismaking. U krijgt dan een rondleiding en u kunt in gesprek met de directeur. Voordat het kind vier wordt, worden u en uw kind uitgenodigd door de leerkracht van de groep, waar uw kind in komt, voor een kennismakingsgesprek/intake.
In de weken voorafgaand aan de vierde verjaardag, komen de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang en/of het kinderdagverblijf samen met het kind af en toe een kijkje nemen in groep 1. Het kind mag al een aantal keren meespelen in zijn of haar nieuwe groep. De medewerkers van de voorschool, het kinderdagverblijf en de leerkrachten stemmen dit met elkaar af. Ouders worden hierover ingelicht door de pedagogisch medewerkers.

De vierde verjaardag wordt voor de meeste kinderen gevierd op de voorschool. De dag na de vierde verjaardag gaat het kind naar de basisschool en begint de wenperiode. Met de ouders wordt afgesproken hoe de wenperiode er uit ziet. Zo is het mogelijk het kind in het begin alleen de ochtenden naar school te laten gaan of af en toe een dagje thuis te houden. 

Na twee maanden nodigt de leerkracht de ouders uit voor een voortgangsgesprek.

De basisschool van het Noorderlicht telt dit schooljaar tien groepen. We hebben twee gecombineerde groepen 1/2 voor de kleuters en de instromers. Ook is er een combinatiegroep 2/3 en 6/7. We hebben ook een aparte groep 6 en een aparte groep 7. Verder hebben we een groep 3, 4, 5 en 8.  

U vindt op de subpagina's, aan de linkerkant van deze pagina, informatie over o.a. de groepen, het team, de MR en de OV.