Aanmelden en contact basisschool


Om uw kind of kinderen aan te melden voor de basisschool, kunt u mailen naar onderstaand e-mailadres:

info@obshetnoorderlicht.nl

Er wordt dan contact met u opgenomen. Wilt u uw telefoonnummer in de e-mail vermelden?

Hieronder het inschrijfformulier:

 

 

Contact

Adres

Ikc het Noorderlicht
F. Domela Nieuwenhuisstraat 81
8862 WC  Harlingen
0517-43 13 93
E-mail: info@obshetnoorderlicht.nl 

Website ikc het Noorderlicht

 

 

Directeur 

Gauke Zijlstra
info@obshetnoorderlicht.nl

Administratie

Sandra Smeding
administratie@obshetnoorderlicht.nl

Intern begeleiders

Mariska Bruin
(tevens intern contactpersoon klachtenregeling)
mariskabruin@obshetnoorderlicht.nl

Nancy Boomstra
(ook leerkracht van groep 4/5)
nancyboomstra@obshetnoorderlicht.nl

Leerkrachten

Wilma Zondervan
wilmazondervan@obshetnoorderlicht.nl

Isolde Hunink
isoldehunink@obshetnoorderlicht.nl

Gerrie Alta-Franckena
gerriealta@obshetnoorderlicht.nl

Linde Bilijam
lindebilijam@obshetnoorderlicht.nl

Ingrid Norg-Toornstra
ingridnorg@obshetnoorderlicht.nl

Foke Buis-Tulner
fokebuis@obshetnoorderlicht.nl

Janny Stuiver
jannystuiver@obshetnoorderlicht.nl

Karin Pollema
karinpollema@obshetnoorderlicht.nl

Nancy Boomstra
nancyboomstra@obshetnoorderlicht.nl

Daniël van der Weijde 
danielvanderweijde@obshetnoorderlicht.nl

Jeroen van den Brom
j.vandenbrom@obshetnoorderlicht.nl

Imke van der Leest
imkevanderleest@obshetnoorderlicht.nl

Lyouck Rienstra
lyouckrienstra@obshetnoorderlicht.nl

Doete Stenekes
d.stenekes@obshetnoorderlicht.nl

Jitty van Foeken
jittyvanfoeken@obshetnoorderlicht.nl

Onderwijsassistenten

Gerda Alkema
groepen 1 tot en met 4
g.alkema@obshetnoorderlicht.nl

Jessica Wiltjer
groepen 5 tot en met 8
jessicawiltjer@obshetnoorderlicht.nl